Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fordeling af sagsomkostninger i en straffesag, hvor byrettens dom blev ændret, fordi den stred mod retspraksis 
19-05-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 17. maj 2010 meddelt en tiltalt tilladelse til kære til Højesteret af en bestemmelse om sagsomkostninger i en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 8. marts 2010 i en straffesag.

Tiltalte blev i byretten dømt for andengangs spirituskørsel.

Anklagemyndigheden ankede dommen med påstand om skærpelse. Tiltalte kontraankede ikke dommen.

Landsretten fandt, at det følger af retspraksis, at den indbyrdes gentagelsesvirkning mellem domme for spirituskørsel fra før lovændringen må bedømmes efter de nugældende regler. Landsretten fandt derfor, at tiltaltes spirituskørsel var et fjerdegangstilfælde. Som følge heraf skærpede landsretten straffen. Landsretten pålagde tiltalte at betale sagens omkostninger for landsretten.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2010-25-0091.
Til top Sidst opdateret: 19-05-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk