Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fordeling af ansvaret blandt flere erstatningsansvarlige i forbindelse med forurening af et regnvandsbassin. 
05-10-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 24. september 2015 meddelt en virksomhed, der drev et anlæg til behandling af spildevand, tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 9. juni 2015.

I forbindelse med slukningsarbejdet ved en brand i et anlæg til behandling af spildevand løb benzinholdigt slukningsvand ud i et nærliggende regnvandsbassin, som var ejet af kommunen. Branden var opstået som følge af, at en af virksomhedens leverandører ved en fejl havde leveret benzinholdigt skyllevand til anlægget.

Kommunen krævede herefter sine udgifter til oprensningen af regnvandsbassinet erstattet af virksomheden, idet virksomheden var omfattet af det objektive ansvar i miljøerstatningsloven. Da virksomheden var af den opfattelse, at kommunens indsats var omfattet af beredskabsloven og derfor vederlagsfri, nægtede virksomheden at betale for kommunens oprensning af regnvandsbassinet.

Kommunen indbragte herefter sagen for domstolene, og virksomheden adciterede forsikringsselskabet til den leverandør, som havde leveret det benzinholdige skyllevand.

Byretten og landsretten fastslog indledningsvist, at kommunens oprensning af regnvandsbassinet ikke var omfattet af den vederlagsfri indsats efter beredskabsloven. Både byretten og landsretten fandt herefter, at virksomheden var omfattet af miljøerstatningsloven, og at kommunen tillige kunne kræve sine udgifter refunderet af virksomheden efter miljøbeskyttelsesloven.

Virksomheden og leverandøren fandtes herefter solidarisk ansvarlige, og i det indbyrdes forhold mellem virksomheden og leverandøren, jf. erstatningsansvarslovens § 25, stk. 1, fandt både byretten og landsretten, at virksomheden skulle bære det fulde ansvar overfor kommunen, idet virksomhedens ansvar fulgte af det objektive ansvar efter miljøerstatningsloven, mens leverandørens ansvar fulgte af den almindelige culparegel.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-22-0362 og 2015-22-0363.
Til top Sidst opdateret:  
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk