Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om forældelse af krav på godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i en sag om personskade 
05-11-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 1. november 2012 meddelt en skadelidt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 20. august 2012.

Skadelidte anlagde den 5. november 2010 sag mod sin tidligere arbejdsgiver med påstand om godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og differenceerstatning for tab af erhvervsevne i anledning af en hændelse den 8. august 2005.

Spørgsmålet vedrørende forældelse af kravet på godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste blev udskilt til særskilt behandling, og byretten fandt, at kravet på godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste alene var forældet for så vidt angik tiden forud for 5. november 2005.

Landsretten fandt, at kravet på godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste var forældet i sin helhed. Landsretten henviste i den forbindelse til, at krav på godtgørelse for svie og smerte og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ikke forældes successivt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandles under j.nr. 2012-22-0459.
Til top Sidst opdateret: 05-11-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk