Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om forældelse af et erstatningskrav som følge af et færdselsuheld. 
09-12-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 8. december 2009 meddelt tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 22. september 2009. Sagen drejede sig om, hvorvidt et forsikringsselskab var erstatningsansvarligt over for en person, der i 1985 kom til skade i et færdselsuheld, hvor føreren i den skadevoldende bil var forsikret hos pågældende selskab, eller om kravet måtte anses for at være forældet. Både by- og landsret kom frem til, at kravet var forældet i medfør af 1908-lovens 5-årige forældelse, jf. § 1, stk. 1, nr. 5.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-22-0201.
Til top Sidst opdateret: 09-12-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk