Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om forældelse af en adcitants krav over for to adciterede i en arbejdsskadesag 
23-11-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 18. november 2011 meddelt to adciterede tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 1. juli 2011. De adciterede gjorde under sagen gældende, at adcitantens krav var forældet. Hovedsagen vedrørte erstatningsansvar for en arbejdsskade, der var sket den 5. april 2004, dvs. inden forældelsesloven trådte i kraft den 1. januar 2008. Skadelidte havde anlagt sag den 3. april 2009 mod adcitanten efter forældelsesloven trådte i kraft. Adcitanten havde herefter adciteret de to adciterede den 9. juli 2009. Landsretten fandt uanset at betingelserne for, om der forelå et erstatningsansvar, kunne være forskellige for adcitanten og de adciterede, at der var en sådan sammenhæng mellem kravene, at der ikke var grundlag for at fravige udgangspunktet om solidarisk hæftelse ved flere skadevoldere. Landsretten fandt herefter, at kravene mod de adciterede ikke var forældet, da adcitantens mulige krav mod de adciterede ifølge forældelseslovens § 12, stk. 2, tidligst forældes et år efter, at forældelsesfriten var afbrudt over for appellanten.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0312 og 2011-22-0313.
Til top Sidst opdateret: 23-11-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk