Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fastsættelse af sagsomkostninger og salær udover de vejledende takster 
11-10-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 8. oktober 2010 meddelt en advokat og dennes klient tilladelse til kære til Højesteret af to beslutninger, der er truffet af Østre Landsret den 23. august 2010. Landsretten fandt på baggrund af sagens værdi, forløb og udfald ikke grundlag for at forhøje det beløb, som byretten havde udmålt i sagsomkostninger, og som udgjorde det maksimale beløb efter de vejledende takster. Landsretten fastsatte endvidere med udgangspunkt i sagens værdi og efter dens beskaffenhed og forløb samt arbejdets omfang advokatens salær for landsretssagen til et højere beløb end de vejledende takster.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2010-22-0347 og 2010-22-0348.
Til top Sidst opdateret: 11-10-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk