Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fastsættelse af sagsomkostninger i en sag, hvor sagsøgtes advokat havde sagen som sin prøvesag. 
27-10-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 21. oktober 2010 meddelt en af to sagsøgere tilladelse til særskilt anke til Højesteret af en bestemmelse om sagsomkostninger i en dom, der er afsagt af Sø- og Handelsretten den 12. august 2010. Da sagsøgerne alene fik medhold i  en del af de nedlagte påstande, fandt Sø- og Handelsretten, at de to sagsøgere in solidum skulle betale 140.271 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte. Dette beløb blev i præmisserne oplyst at skulle godtgøre sagsøgtes udgifter til ekstrakt og materialesamling samt til oversættelser og tolkebistand. Sagsøgte blev repræsenteret af en advokat, der havde sagen som sin prøvesag. Den anden sagsøger ankede sagen i sin helhed.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2010-22-0338.
Til top Sidst opdateret: 27-10-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk