Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fastsættelse af sagsomkostninger i en personskadeerstatningssag 
23-11-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 18. november 2011 meddelt en skadelidt tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Vestre Landsret den 14. september 2011. Skadelidte havde anlagt sag mod arbejdsgiveren med påstand om godtgørelse for varigt mén i anledning af en lænderygsygdom, som skadelidte ifølge denne havde pådraget sig som følge af arbejdet. Parterne forligte for byretten sagen således, at skadelidte fik medhold i ca. 32 % af det påståede. Omkostningsafgørelsen blev overladt til retten. Retten i Esbjerg tilkendte skadelidte sagsomkostninger med 18.750 kr. Arbejdsgiveren kærede beslutningen til landsretten, der ved kendelse ophævede sagens omkostninger, idet skadelidte alene havde fået medhold for så vidt angår mindre end 1/3 af påstanden.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0397.
Til top Sidst opdateret: 23-11-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk