Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fastsættelse af sagsomkostninger i en fogedsag om tvangsfuldbyrdelse af en udenlandsk kendelse 
06-12-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 5. december 2011 meddelt et dansk selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 8. juli 2011. Et udenlandsk selskab havde anmodet Fogedretten i Odense om tvangsfuldbyrdelse af en udenlandsk kendelse, og fogedretten erklærede som følge heraf den udenlandske kendelse for eksigibel i Danmark. Den udenlandske kendelse var imidlertid, som følge af det danske selskabs appel, i mellemtiden blevet annulleret, hvilket var forkyndt for det udenlandske selskab, der imidlertid havde undladt at underrette fogedretten herom. Det danske selskab kærede derfor fogedrettens kendelse til landsretten med påstand om, at fogedrettens kendelse blev ophævet. Som led heri havde det været nødvendigt for det danske selskab at foretage et større arbejde med henblik på at fremfinde dokumenter fra udlandet samt påvise begåede fejl.  Det udenlandske selskab tog bekræftende til genmæle, og landsretten ophævede fogedrettens kendelse og tilkendte det danske selskab omkostninger med 6.581,25 kr., til dækning af udførte autoriserede oversættelser.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0344.
Til top Sidst opdateret: 06-12-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk