Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fastsættelse af sagsomkostninger i en fogedforbudssag 
14-02-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 11. februar 2011 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Østre Landsret den 11. november 2010. Selskabet havde til fogedretten indgivet begæring om nedlæggelse af forbud mod en konkurrerende virksomhed og dens 8 medarbejdere, da selskabet mente, at den konkurrerende virksomhed og dens medarbejdere havde etableret konkurrerende virksomhed i strid med markedsføringslovens § 1 og § 19, stk. 5, ved ansættelsen af de 8 medarbejdere, som tidligere havde været ansat i selskabet. Fogedretten tog ikke fogedforbudsbegæringen til følge og tilkendte den konkurrerende virksomhed og dens 8 medarbejdere 40.000 kr. til dækning af udgiften til advokatbistand. Den konkurrerende virksomhed og dens 8 medarbejdere kærede sagsomkostningsafgørelsen til Østre Landsret, der ændrede fogedrettens afgørelse således, at selskabet til den konkurrerende virksomhed og dens 8 medarbejdere i sagsomkostninger for fogedretten skulle betale 350.000 kr. til dækning af udgifter til advokatbistand samt 5.929,86 kr. til dækning af udgifter til tolkebistand.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0011.
Til top Sidst opdateret: 14-02-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk