Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fastsættelse af lejen for et boliglejemål efter modernisering. 
19-06-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 17. juni 2015 meddelt to udlejere af et boliglejemål tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 4. marts 2015.

Sagen drejer sig om, hvorvidt lejen for et boliglejemål skal fastsættes efter boligreguleringslovens § 5, stk. 1, om omkostningsbestemt leje med forbedringstillæg, eller om der er tale om et gennemgribende forbedret lejemål efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2, således at lejen skal fastsættes ud fra det lejedes værdi. Det pågældende lejemål er beliggende i en fredet ejendom, der er opført i 1853, og lejemålet gennemgik en modernisering i 1998/1999. Moderniseringen omfattede bl.a. udskiftning af køkken, nyindretning af badeværelse, isolering af dele af lejligheden og opsætning af forsatsvinduer, og de samlede omkostninger til moderniseringen androg ca. 500.000 kr.

Sagen har været behandlet i Huslejenævnet, Ankenævnet for Huslejenævnene, Byretten og Østre Landsret, og samtlige instanser har – med dissens – fundet, at moderniseringen i 1998/1999 ikke har medført en gennemgribende forbedring af lejemålet, hvorfor lejen skal fastsættes omkostningsbestemt med et forbedringstillæg som følge af moderniseringen, jf. boligreguleringslovens § 5, stk. 1.
Til top Sidst opdateret: 19-06-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk