Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fastsættelse af erhvervsevnetab efter erstatningsansvarsloven i forhold til arbejdsskadesikringsloven 
28-09-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har 27. september 2010 meddelt en skadevolder tilladelse til anke til Højesteret af dom, der er afsagt af Østre Landsret den 14. juni 2010. Landsretten fandt, at skadevolderen, der havde handlet ansvarspådragende, skulle betale differenceerstatning til skadelidte. Landsretten lagde ved fastsættelsen af skadelidtes erhvervsevnetab efter erstatningsansvarsloven Arbejdsskadestyrelsens afgørelse efter arbejdsskadesikringsloven til grund og udtalte, at reglerne for fastsættelse af den endelige erhvervsevnetabsprocent efter arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven er identiske.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2010-22-0322.
Til top Sidst opdateret: 28-09-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk