Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fastsættelse af bødeniveauet i to sager vedrørende overtrædelse af konkurrenceloven. 
01-12-2009 

 

Procesbevillingsnævnet har den 1. december 2009 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til anke til Højesteret af to straffedomme, der er afsagt af Østre Landsret henholdsvis den 3. og 24. september 2009. Sagerne vedrører overtrædelse af konkurrencelovens § 23, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 3, jf. § 6, stk. 1, jf. stk. 3 (konkurrencebegrænsning). I den ene sag havde en brancheforening i nyhedsbreve og medlemsblade opfordret medlemmerne til at opkræve et særligt tillæg. I den anden sag havde en brancheforening i sit medlemsblad vejledt om brug af mindstepriser bl.a. ved offentliggørelse af det foregående års prisstatistikker med anbefaling om anvendelse af disse med et tillæg. Der var tale om en betydelig forskel i omsætningsniveauet i de to foreninger. I landsretten var foreningerne i begge sager idømt bøder på 400.000 kr., og enkeltpersoner fra foreningernes ledelse var idømt personlige bøder på hver 15.000 kr.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2009-25-0100 og j. nr. 2009-25-0114.

Til top Sidst opdateret: 01-12-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk