Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om fastsættelse af salær for tiden forud for beskikkelse og i forhold til, at klienten ikke var sigtet i sagen 
19-10-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 4. oktober 2010 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 9. juli 2010. Ved byrettens afgørelse blev advokaten som beskikket forsvarer tillagt 84.000 kr. i salær. Det blev samtidig bestemt, at der ikke kunne tillægges salær for det arbejde, advokaten havde udført for sin klient forud for beskikkelsen. Det var endvidere anført, at advokaten ikke kunne tillægges salær efter de vejledende takster ved at møde i hovedforhandlingen, da hans klient ikke var sigtet i sagen, og man derfor ikke måtte forvente, at han havde haft samme sædvanlige forberedelse op til hovedforhandlingen.

Landsretten forhøjede salæret til 90.000 kr. og tiltrådte i øvrigt byrettens kendelse.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2010-25-0176.
Til top Sidst opdateret: 19-10-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk