Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om førerretten skal frakendes betinget eller ubetinget ved forsøg på spirituskørsel i forulykket bil. 
07-12-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. december 2009 meddelt en domfældt tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Østre Landsret den 7. september 2009. Domfældte havde været passager i en bil, der var impliceret i et færdselsuheld. Bilen var så skadet efter uheldet, at den ikke længere var funktionsdygtig. Østre Landsret fandt, ligesom byretten, domfældte skyldig i overtrædelse af færdselslovens § 53, stk. 1 (spirituskørsel), ved efter færdselsuheldet at have sat sig over på førersædet af bilen og drejet på tændingsnøglen, uden at bilen startede. Domfældte blev ved dommen frakendt førerretten ubetinget i 3 år.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2009-25-0095.
Til top Sidst opdateret: 07-12-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk