Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om et udbyderhonorar indgår i beregning af ejendomsavancebeskatning 
15-05-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 14. maj 2012 meddelt en kommanditist tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 19. januar 2012. I sagen var der tvist om, hvorvidt et af et kommanditselskab afholdt udbyderhonorar i forbindelse med anskaffelse af en ejendom skal tillægges den skattemæssige anskaffelsessum for ejendommen og dermed indgå i kommanditistens skattemæssige avanceopgørelse efter ejendomsavancebeskatningsloven i forbindelse med kommanditselskabets afståelse af ejendommen. Landsretten fandt, at det er en betingelse for at lade udgiften til udbyderhonoraret indgå i den skattemæssige ejendomsavanceopgørelse, at udgiften alene angår gennemførelse og berigtigelse af selve købet af ejendommen. Udbyderhonoraret skulle herefter ikke indgå i opgørelsen af anskaffelsessummen i forbindelse med den skattemæssige avanceopgørelse.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-22-0158.
Til top Sidst opdateret: 15-05-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk