Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om et såkaldt Research Paper skal udgå af en erstatningssag. 
15-12-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 11. december 2009 meddelt sagsøgerne i en sag, hvor der er rejst krav om erstatning på cirka 4,5 mia. kr., tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Sø- og Handelsretten den 30. september 2009. Sø- og Handelsretten fandt, at et såkaldt Research Paper skulle udgå af sagen under henvisning til, at dette fremtræder som en objektiv, videnskabelig rapport, men som - uden at de sagsøgte har haft mulighed for at gøre sine partsbeføjelser gældende -  er indhentet af sagsøgerne til brug for sagen og har karakter af et partsindlæg.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-22-0212.
Til top Sidst opdateret: 15-12-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk