Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om et omfangsdræn og et dræn under et hus er omfattet af bygningsbegrebet i § 2 i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 
03-06-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 31. maj 2013 meddelt en huskøber tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 21. november 2012. Køberen af en fast ejendom havde anlagt sag mod sælgeren med påstand om betaling af 328.009,69 kr. i anledning af mangler ved ejendommens omfangsdræn samt ved drænet under ejendommen. Sælgeren havde nedlagt påstand om frifindelse. Der var i forbindelse med salget af ejendommen udarbejdet en tilstandsrapport og givet tilbud på ejerskifteforsikring. Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom fandt dermed anvendelse. Ved byrettens dom blev sælgeren dømt til at betale det påståede beløb, idet byretten fandt, at drænrørene ikke var omfattet af begrebet bygningens fysiske tilstand, og at køberen dermed heller ikke var afskåret fra at gøre kravet gældende, jf. lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom § 2. Sælgeren ankede dommen til Vestre Landsret, der med dissens frifandt sælgeren, idet flertallet fandt, at manglerne ved drænrørene var omfattet af bygningens fysiske tilstand, og at køberen dermed ifølge lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom var afskåret fra at gøre kravet gældende mod sælgeren.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-22-0004.
Til top Sidst opdateret: 03-06-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk