Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om et hospital under en sag om erhvervsevnetab skal pålægges at udlevere skadestuenotat og eventuelle røntgenbilleder af skadelidte og spørgsmål om et bilag indeholdende skadelidtes egen læges patientjournal skal udgå af sagen. 
11-12-2009 

 
Procesbevillingsnævnet har den 10. december 2009 meddelt henholdsvis en skadelidt og et forsikringsselskab tilladelse til kære til Højesteret af to kendelser afsagt af Østre Landsret den 25. september 2009 og 6. november 2009 i en sag anlagt af forsikringsselskabet mod Ankestyrelsen om erhvervsevnetab efter en arbejdsulykke. Ved den ene kendelse fandt landsretten, at et hospital til brug for sagen skulle udlevere skadestuenotat og eventuelle røntgenbilleder af skadelidte, og ved den anden kendelse fandt landsretten, at et bilag udleveret til byretten af skadelidtes egen læge indeholdende en patientjournal skulle udgå af sagen.

Sagerne er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j.nr. 2009-22-0228 og j.nr. 2009-22-0259.
Til top Sidst opdateret: 11-12-2009 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk