Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med afholdelse af en licitation 
17-01-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 16. januar 2013 meddelt en virksomhed tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 3. september 2012.
I forbindelse med afholdelsen af en licitation på Grønland afviste licitationslederen at åbne tre kuverter med tilbud, som var blevet glemt udenfor licitationslokalet. De efterfølgende omstændigheder gjorde, at bygherren led et økonomisk tab som følge af denne afvisning.
Grønlands Landsret fandt, at licitationslederen havde begået en ansvarspådragende fejl og dømte den virksomhed, der havde forestået licitationen, til at betale erstatning.
Ved dom af 3. september 2012 tiltrådte Østre Landsret, at der var begået en ansvarspådragende fejl, og at virksomheden var erstatningsansvarlig som følge heraf.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2012-22-0505.
Til top Sidst opdateret: 17-01-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk