Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om erstatningsansvar for ejerne af et kapitalselskab 
04-03-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 3. marts 2015 meddelt to personer som ejere af et kapitalselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 16. september 2014 i en sag om erstatningspligt efter selskabslovens § 361, stk. 1. Kapitalselskabet havde indgået en formidlingsaftale med tre andre selskaber i anledning af en købsaftale vedrørende en ejendom. De to ejere af kapitelselskabet måtte dog senere opgive købet af ejendommen på grund af manglende finansiering, og ejerne overdrog købsaftalen til en schweizisk virksomheds danske datterselskab. Kapitalselskabet betalte herefter ikke honorar til de tre selskaber for formidlingsaftalen, som herefter anlagde sag mod både kapitalselskabet og de to ejere af kapitalselskabet. Byretten fandt, at de tre selskaber havde ret til honoraret for formidlingsaftalen, men at de to ejere af kapitalselskabet ikke havde handlet uforsvarligt ved at have overdraget rettighederne til ejendommen til datterselskabet. Kapitalselskabet blev derfor pålagt at betale formidlingshonoraret til de tre selskaber, men de to ejere havde ikke pådraget sig et erstatningsansvar. Landsretten behandlede kun spørgsmålet om de to ejeres erstatningsansvar. Landsretten fandt, at de to ejere af kapitalselskabet på uforsvarlig måde havde tilsidesat hensynet til de tre andre selskaber, da ejerne for de penge, som de havde fået ved overdragelsen, blandt andet havde indfriet kapitalselskabets ansvarlige lån fra et holdingselskab, som også var ejet af de to ejere af kapitalselskabet, samt havde betalt alle krav mod kapitalselskabet, der blandt andet bestod af honorarkrav for arbejde, som var udført af de to ejere, men at de ikke havde betalt kravet på formidlingshonoraret.  De to ejere af kapitalselskabet var derfor solidarisk erstatningsansvarlige over for de tre selskaber.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet blevet behandlet under j. nr. 2014-22-0573.

Til top Sidst opdateret: 04-03-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk