Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning 
06-12-2012 

 

Procesbevillingsnævnet har den 4. december 2012 meddelt en erstatningssøgende tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 27. juni 2012 i en sag om erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning. Erstatningssøgende havde efter en episode, hvor der var affyret skud mod et kollegium, været varetægtsfængslet som sigtet først for overtrædelse af straffelovens § 237, hvor påtale blev opgivet, og siden for overtrædelse af bl.a. straffelovens § 192 a. Efter varetægtsfængslingen blev påtale efter straffelovens § 192 a ligeledes opgivet. Anklagemyndigheden nægtede erstatning i medfør af retsplejelovens § 1018 a, stk. 3, under henvisning til, at erstatningssøgende havde udvist egen skyld. I byretten blev der tilkendt fuld erstatning under henvisning til, at erstatningssøgende ikke selv havde givet anledning til fængslingen, og at det ikke var godtgjort, at erstatningssøgendes efterfølgende udtalelser havde bevirket en forlængelse af varetægtsfængslingen. Landsretten ændrede byrettens dom med henvisning til, at erstatningssøgende, der under varetægtsfængslingen var kommet med urigtige, skiftende og ufuldstændige forklaringer, selv havde medvirket til frihedsberøvelsens iværksættelse og udstrækning på en sådan måde, at det erstatningskrav, der som udgangspunkt tilkom ham, var bortfaldet, jf. retsplejelovens § 1018 a, stk. 3.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-25-0202.

Til top Sidst opdateret: 06-12-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk