Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om erstatning for psykisk skade som følge af underretning om drab på børn 
04-07-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 3. juli 2013 meddelt en kvinde tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 10. december 2012.
Sagen drejede sig om, hvorvidt kvinden i en sag mod Erstatningsnævnet har krav på erstatning i anledning af den psykiske skade, som hun pådrog sig, da hun blev underrettet af politiet om, at hendes døtre var blevet dræbt af hendes tidligere samlever og far til børnene. Kvinden havde ikke overværet drabet på døtrene. Kvinden havde tidligere i forbindelse med straffesagen mod faren fået en godtgørelse for tort i medfør af erstatningslovens § 26 a.
Ved dommen fandt landsretten, at kvinden ikke er berettiget til erstatning for den psykiske skade. Landsretten lagde ved afgørelsen vægt på, at kredsen af erstatningsberettigede efter landsrettens opfattelse ikke kan udvides til også at omfatte personer, der får underretning om drab på deres nærtstående. Byretten var nået frem til modsatte resultat (dissens).

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under journal nr. 2013-22-0013
Til top Sidst opdateret: 04-07-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk