Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om en skønserklæring indhentet til brug for en hovedsag skal indgå i en adcitationssag. 
21-06-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 18 juni 2010 meddelt en adciteret i en sag om betaling for arbejde efter en tagskade på en fast ejendom tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 19. februar 2010. Ved kendelsen besluttede landsretten, at hovedsagen og adcitationssagen behandles samlet, samt at en skønserklæring, som var indhentet under hovedsagen, før der blev indgivet adcitationsstævning, kunne indgå i adcitationssagen.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-22-0096.
Til top Sidst opdateret: 21-06-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk