Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om en kommunes regresret for sygedagpenge i en arbejdsskadesag 
13-09-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 12. september 2011 meddelt et forsikringsselskab tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 26. maj 2011. En arbejdstager var kommet til skade ved et fald, mens han arbejdede på et værft. Arbejdstageren var ikke ansat af værftet, men udlejet af en anden virksomhed. Værftet gik herefter konkurs. Kommunen rettede et regreskrav mod værftets forsikringsselskab for de sygedagpenge, som kommunen havde betalt i anledning af, at arbejdstageren som følge af faldet var syg. Byretten fandt, at tilsynet med arbejdsforholdene ikke havde været tilstrækkeligt effektivt, og at værftet bar ansvaret herfor, idet værftet på ulykkestidspunktet havde det sikkerhedsmæssige ansvar efter arbejdsmiljølovgivningen. Byretten fandt endvidere, at begrænsningen i sygedagpengelovens § 78, hvorefter kommunen ikke kan ikke gøre regres gældende over for arbejdsgiveren i sager, hvor en person ansat hos den pågældende arbejdsgiver har pådraget sig en arbejdsskade, der er omfattet af lov om arbejdsskadesikring, ikke fandt anvendelse. Retten lagde i den forbindelse vægt på, at arbejdstageren på tidspunktet for arbejdsskaden ikke var ansat, men udlejet til værftet. Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse i henhold til de grunde, som byretten havde anført.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0273.  
Til top Sidst opdateret: 13-09-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk