Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om en andelshaver har ret til at få en ekslusionsafgørelse prøvet på en generalforsamling. 
04-05-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 3. maj 2010 meddelt en andelsboligforening tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret i 2. instans den 21. januar 2010 i en fogedsag om udsættelse af en andelshaver.

Andelsboligforeningens bestyrelse havde med hjemmel i andelsboligforeningens vedtægter ekskluderet andelshaveren fra foreningen pga. betalingsmisligholdelse.

Landsretten fandt, at vedtægterne ikke udtrykkeligt hjemlede en andelshaver adgang til at få bestyrelsens eksklusionsafgørelse behandlet på en generalforsamling, men at en sådan adgang måtte antages at bestå på ulovbestemt grundlag i den foreliggende sag, hvor andelshaveren havde anmodet herom og alene havde været i restance med betalingen af boligafgift for én måned. Landsretten nægtede derfor at fremme fogedforretningen.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2010-22-0034.
Til top Sidst opdateret: 04-05-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk