Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om eksistensberettigelse og håndhævelse af en servitut ved udstykning af en færøsk ejendom. 
17-09-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 16. september 2014 meddelt en færøsk kommune tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 25. marts 2014.
I 1930 udlejede kommunen en fast ejendom. I 1955 solgte kommunen ejendommen til lejeren. Ved salget blev der pålagt ejendommen en servitut, hvorefter kommunen skulle have ¼ af købsværdien ved en eventuel senere udstykning af ejendommen. I 2006 solgte en arving, der havde overtaget ejendommen efter lejeren, en parcel af ejendommen. Kommunen opkrævede herefter ¼ af salgssummen hos arvingen. Arvingen betalte det opkrævede beløb, men anlagde herefter sag mod kommunen med påstand om tilbagebetaling.
Retten på Færøerne frifandt kommunen. Arvingen ankede dommen til Østre Landsret, der ud fra oplysninger om kommunens praksis i lignende sager lagde til grund, at det var en fejl, at den pågældende servitut var blevet pålagt ejendommen ved salget i 1955, ligesom landsretten ikke fandt grundlag for, at kommunen kunne håndhæve servitutten i forbindelse med arvingens frasalg af parcellen fra ejendommen. Landsretten fandt endvidere, at arvingen ved betaling af det opkrævede beløb havde taget tilstrækkeligt forbehold om tilbagesøgning og i øvrigt ikke herefter udvist passivitet. Landsretten tog derfor arvingens påstand om kommunens tilbagebetaling af beløbet til følge.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2014-22-0348.
Til top Sidst opdateret: 17-09-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk