Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om editionspålæg vedrørende råbånd fra et nyhedsindslag, hvor nogle maskerede personer optrådte. 
04-11-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 29. oktober 2014 meddelt en tv-station tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 26. maj 2014.
Tv-stationen bragte i foråret 2014 et nyhedsindslag med en gruppe maskerede mænd. En af mændene fremsatte nogle aggressive udtalelser vedrørende nogle uopklarede voldsepisoder, der havde fundet sted i dagene forinden, herunder to skudepisoder. En anden af mændene fremviste en pistollignende genstand. Efter nyhedsindslaget blev de to mænd sigtet for trusler og ulovlig våbenbesiddelse. Endvidere blev samtlige mænd betragtet som vigtige vidner eller mulige gerningsmænd til ovennævnte voldsepisoder. Til brug for den videre efterforskning anmodede anklagemyndigheden retten om at meddele tv-stationen et editionspålæg vedrørende råbåndene fra nyhedsindslaget.
Ved kendelsen fandt landsretten, at hensynet til politiets muligheder for at efterforske sagen ved at få udleveret råbåndene klart oversteg tv-stationens behov for at beskytte sine kilder. Landsretten meddelte derfor tv-stationen et editionspålæg i medfør af retsplejelovens § 804, stk. 1 og 4, jf. § 172, stk. 2, nr. 2, jf. stk. 5.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2014-25-0201.
Til top Sidst opdateret: 04-11-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk