Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om editionspålæg over for modpart i en retssag, når provokationer ikke er efterkommet 
25-10-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 24. oktober 2012 meddelt 3 appellanter tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 5. juli 2012 i en ankesag. Ved kendelsen afslog landsretten at meddele editionspålæg over for modparterne samt 2 tredjemænd, idet landsretten henviste til, at det materiale, der ønskedes fremlagt, reelt svarede til noget materiale, som appellanterne tidligere havde opfordret modparterne til at fremlægge, og at den manglende efterkommelse af appellanternes provokationer ville kunne tillægges processuel skadevirkning, jf. retsplejelovens § 344, stk. 2.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-22-0409.
Til top Sidst opdateret: 25-10-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk