Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om editionspålæg mod en offentlig myndighed i forbindelse med politiets efterforskning i en straffesag 
10-04-2012 

 

Procesbevillingsnævnet har den 30. marts 2012 meddelt en offentlig myndighed tilladelse til kære af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 3. februar 2012.
Ved kendelsen blev myndigheden pålagt at udlevere oplysninger om en bredere kreds af personer til brug for politiets efterforskning af et drabsforsøg, da videregivelsen fandtes at være af afgørende betydning for sagens udfald, og sagens beskaffenhed og dens betydning for samfundet fandtes at berettige videregivelsen, jf. retsplejelovens § 804, stk. 4, jf. § 170, stk. 2, samt persondatalovens § 7, stk. 6.

Til top Sidst opdateret: 10-04-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk