Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om dokumentation vedrørende repræsentation under en retssag 
20-11-2012 

 
Procesbevillingsnævnet har den 19. november 2012 meddelt en sagsøgende virksomhed tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 12. september 2012. Ved kendelsen stadfæstede landsretten byrettens afvisning af en retssag. Under sagens forberedelse havde virksomheden været benævnt alene med virksomhedens udenlandske navn, men kort før hovedforhandlingen blev det oplyst, at der var tale om en personligt drevet virksomhed med hjemsted i Polen, og at indehaverens ægtefælle ville møde på vegne af virksomheden. Byretten fandt, at den under hovedforhandlingen fremlagte dokumentation ikke var tilstrækkelig til at godtgøre tegningsforhold osv. for den polske virksomhed, således at det ikke var godtgjort, at den fremmødte kunne repræsentere virksomheden. Sagen blev derfor afvist.

S
agen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2012-22-0517.
Til top Sidst opdateret: 20-11-2012 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk