Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om det skal pålægges to repræsentanter for pressen at afgive vidneforklaring om kilden til fortrolige oplysninger og spørgsmål om udlevering af en lydfil. 
27-05-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 26. maj 2010 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 23. april 2010 som led i efterforskningen af en straffesag. Ved kendelsen ophævede Østre Landsret byrettens kendelse om at pålægge en nyhedschef og en journalist fra en landsdækkende tv-station at afgive vidneforklaring om kilden til fortrolige oplysninger om Forsvarets udsendelse af jægersoldater til Irak. Østre Landsret stadfæstede samtidig byrettens kendelse om ikke at pålægge en anden landsdækkende tv-station at udlevere kopi af en lydfil, hvoraf det angiveligt fremgår, hvem den omhandlede kilde er.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-25-0117.
Til top Sidst opdateret: 27-05-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk