Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om det offentlige i medfør af retsplejelovens § 1007, stk. 2, kan pålægges at betale en del af de af forsvaret afholdte udgifter til en sagkyndig i en straffesag. 
26-03-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 25. marts 2010 i en straffesag om skatteunddragelse meddelt de domfældte tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse afsagt af Østre Landsret som 2. instans den 11. januar 2010. Under sagen havde forsvaret afholdt revisorudgifter på mere end 900.000 kr. uden forudgående forelæggelse for retten eller anklagemyndigheden. Som følge af revisorens bistand nedsatte anklagemyndigheden under sagen det unddragne millionbeløb til ca. 25 % af det oprindelige beløb.  Forsvaret ønskede under sagen det offentlige pålagt at betale ca. en tredjedel af de afholdte udgifter. Forsvaret fik medhold heri ved byretten. Landsretten frifandt derimod det offentlige for den delvise betaling af revisorudgifter (dissens).

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2010-25-0012
Til top Sidst opdateret: 26-03-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk