Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om der ved indgivelse af et betalingspåkrav kan medtages et gebyr for adressesøgning i CPR-registret på skyldneren. 
02-10-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 1. oktober 2015 meddelt en kreditor tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 29. april 2015.

I anledning af skyldnerens betalingsmisligholdelse af et abonnement hos kreditor indgav kreditor betalingspåkrav til fogedretten. I rubrikken vedrørende eventuelle udenretlige omkostninger medtog kreditor et gebyr vedrørende adressesøgning i CPR-registret.

Fogedretten anmodede kreditor om at berigtige betalingspåkravet ved at fjerne gebyret vedrørende adressesøgningen, idet fogedretten fandt, at der efter Højesterets dom af 4. juli 2013 (sag nr. 355/2012) ikke var adgang til at medtage sådanne gebyrer i omkostningsopgørelsen. Kreditor fastholdt, at gebyret kunne medtages, men nedsatte det uden nærmere begrundelse. Fogedretten afviste herefter ved kendelse betalingspåkravet, hvilket kreditor kærede til landsretten. Landsretten stadfæstede fogedrettens kendelse i henhold til grundene.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-22-0270.
Til top Sidst opdateret: 02-10-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk