Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om der var sket forurening omfattet af det objektive ansvar i miljøerstatningsloven. 
23-09-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 21. september 2015 meddelt et fjernvarmeværk tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Vestre Landsret den 7. maj 2015.

I en periode blev der konstateret et højt indhold af cadmium i spildevandet fra et fjernvarmeværk. Spildevandet blev via det almindelige kloaknet ledt til det kommunale rensningsanlæg. Cadmiumindholdet i spildevandet bevirkede, at slammet fra rensningsanlægget også havde et højt indhold af cadmium, og derfor ikke kunne udbringes på landbrugsjord i Danmark. Rensningsanlægget var herefter nødsaget til at afsætte slammet til tyske aftagere, idet de tyske krav til cadmiumindholdet i slam, der udbringes på landbrugsjord, er lempeligere end de danske, og renseanlægget måtte derfor afholde yderligere omkostninger. Rensningsanlægget krævede tabet erstattet af fjernvarmeværket, idet rensningsanlægget gjorde gældende, at tabet var omfattet af miljøerstatningsloven.

Byretten gav rensningsanlægget medhold i, at tabet var omfattet af det objektive ansvar efter miljøerstatningsloven, idet byretten dog ikke tiltrådte rensningsanlæggets tabsopgørelse fuldt ud. Landsretten gav rensningsanlægget fuldt medhold, idet landsretten samtidig fastslog, at der var sket en forurening af vand, som var omfattet af miljøerstatningslovens § 1, og at det realiserede tab var en følge af det høje cadmiumindhold i fjernvarmeværkets spildevand.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-22-0275.
Til top Sidst opdateret: 23-09-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk