Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om der i boopgørelse skal tages højde for værdien af faste ejendomme i Frankrig 
18-03-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 17. marts 2015 meddelt et dødsbo og tre arvinger tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 1. oktober 2014.

Afdøde, hvis dødsbo blev behandlet i Danmark som et insolvent bo, var medejer af to ejerlejligheder beliggende i Frankrig. Disse ejerlejligheder blev efter fransk ret skiftet i Frankrig. Efterfølgende tog bobestyreren (udover i forhold til boafgift) ikke højde for værdien af ejerlejlighederne i boopgørelsen, og en kreditor gjorde herefter indsigelse over for boopgørelsen.

Skifteretten godkendte boopgørelsen. I sin kendelse anførte skifteretten, at da de pågældende ejendomme er skiftet i Frankrig, hvor der er gjort endeligt op med dette bo, kan værdien af disse – uanset at boet i Danmark er insolvent, og uanset at arvingerne i henhold til boafgiftslovens § 9, stk. 1, er forpligtet til at betale boafgift af de modtagne værdier – ikke inddrages under skiftet i Danmark.

Kreditoren kærede kendelsen til landsretten, der fandt, at der skulle tages højde for nettoværdien af de faste ejendomme i Frankrig. Landsretten ophævede derfor skifterettens godkendelse af boopgørelsen og hjemviste sagen til fornyet behandling. I sin begrundelse bemærkede landsretten, at i insolvente dødsboer skal kreditorerne have dækning forud for arvingerne. Herefter, og idet landsretten antog, at universalsuccessionsprincippet, hvorefter arvingerne indtræder i arveladerens rettigheder og forpligtelser, er gældende i Frankrig, fandt landsretten, at kreditorerne skulle have dækning eller været sikret dækning, forinden arv kunne være udloddet til arvingerne.

Sagen er blevet behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0602 og 2014-22-0603.
Til top Sidst opdateret: 18-03-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk