Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om dækning af udgifterne til behandling m.v. på et dansk psykiatrisk center af en mand, der på Færøerne var dømt til anbringelse. 
02-07-2015 

 
Procesbevillingsnævnet har den 15. juni 2015 meddelt Færøernes Landsstyre og Heilsumálaráðið tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 12. marts 2015.

Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt de færøske myndigheder skulle dække udgifterne til behandling m.v. på et dansk psykiatrisk center af en udenlandsk mand, der var dømt for forsøg på manddrab på et færøsk skib. Manden var i en længere periode anbragt på det danske psykiatriske center efter Retten på Færøernes afgørelse herom og uden godkendelse fra det færøske visitationsudvalg i medfør af § 11 i lagtingsloven om sygehusvæsenet.

Landsretten fandt, at den fornødne psykiatriske behandling af manden havde nærmest tilknytning til Færøerne. En eventuel godkendelse fra det færøske visitationsudvalg i en sådan situation, hvor anbringelsesafgørelsen var truffet af Retten på Færøerne, måtte alene anses for at være en intern ordensforskrift, der ikke kunne ændre på den grundlæggende pligt for Færøerne til at betale for færøske patienters behandling i Danmark. Landsretten dømte herefter de færøske myndigheder til at dække visse af udgifterne til mandens behandling m.v. på det danske psykiatriske center.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-22-0243.
Til top Sidst opdateret: 02-07-2015 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk