Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om dækning af advokatudgifter under den administrative behandling af sager om patientskader 
29-09-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 27. september 2010 meddelt en patient tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning om sagsomkostninger, der er truffet af Østre Landsret den 8. juni 2010. Patienten, der i 1986 fik konstateret en kronisk tarmsygdom, havde i de kommende år haft en række gener. I 1993 måtte patientens højre forfod amputeres. Patientforsikringen og Patientskadeankenævnet var ikke enige om, hvorvidt amputationen skyldtes patientens grundlidelse eller den behandling, som patienten modtog. Under den langvarige sagsbehandling, der blandt andet endte med, at Patientforsikringen stævnede Patientskadeankenævnet, var der sket forelæggelse for Retslægerådet i 3 omgange. Patienten anlagde i 2000 sag ved Østre Landsret med påstand om anerkendelse af méngrad men også blandt andet om dækning af de advokatudgifter, der var påløbet under sagens behandling i det administrative system. Retssagen blev udenretligt forligt, og landsretten tilkendte patienten sagsomkostninger. Landsretten fandt dog ikke, at der forelå sådanne helt særlige omstændigheder, at der undtagelsesvis var grundlag for at tilkende patienten dækning for advokatudgifter i forbindelse med sagens behandling hos Patientforsikringen og Patientskadeankenævnet.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-22-0249 og 2010-22-0250.
Til top Sidst opdateret: 29-09-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk