Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om bortfald af panteret for kloaktilslutningsbidrag 
17-09-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 16. september 2010 meddelt husejerne i 3 fogedsager tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Vestre Landsret den 31. maj 2010.

Husejerne havde i 2005/2006 købt deres faste ejendomme af et selskab, der efterfølgende var gået konkurs. SKAT foretog den 20. maj 2009 - mod husejernes protest - udlæg i ejendommene for skyldigt kloaktilslutningsbidrag, der ikke var blevet dækning til i konkursboet. Udlæggene blev stadfæstet af fogedretten og af landsretten, der bemærkede, at amtsstueforordningens § 2 alene vedrører bortfald af fortrinsretten og ikke panteretten, samt at fordringen og den lovbestemte panteret for kloaktilslutningsbidraget heller ikke på andet grundlag kunne anses for bortfaldet.

Sagerne er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2010-22-0253, 2010-22-0254, og 2010-22-0255.
Til top Sidst opdateret: 17-09-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk