Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om bl.a. dørlukning i en civil sag i forbindelse med fremlæggelse af en auditørrapport. 
20-08-2010 

 
Procesbevillingsnævnet har den 19. august 2010 meddelt sagsøger og fire journalister tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 10. juni 2010 under behandlingen af en civil sag om myndighedernes eventuelle erstatningsansvar for i forbindelse med deltagelse i krigen i Afghanistan at have tilbageholdt og senere udleveret sagsøger til de amerikanske myndigheder. Ved kendelsen besluttede Østre Landsret, at dørene skulle være lukket i forbindelse med fremlæggelse og omtale af en auditørrapport om oplysninger, som en dansk militær tolk skulle være fremkommet med om sine observationer i 2002 af amerikanske styrkers behandling af tilbageholdte personer, og i forbindelse med en række vidneafhøringer. Østre Landsret afviste ved kendelsen endvidere, at der var grundlag for at meddele pålæg om udlevering af dokumenter fra tolkens arbejdsskadesag.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2010-22-0230, 2010-22-0231 og 210-22-0232.
Til top Sidst opdateret: 20-08-2010 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk