Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om bilejers ansvar for betaling af pålagt parkeringsafgift 
25-11-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 22. november 2013 meddelt en bilejer tilladelse til anke til Højesteret af en dom, der er afsagt af Østre Landsret den 13. maj 2013.
En bilejer blev af et privat parkeringsselskab pålagt at betale 590 kr. i parkeringsafgift for at have parkeret sin bil uden for en afmærket parkeringsbås. Bilejeren gjorde indsigelse mod den pålagte afgift og gjorde blandt andet gældende, at hun ikke kunne huske, om hun havde foretaget den pågældende parkering, samt at hun lånte bilen ud til flere forskellige personer, herunder en bestemt person, som havde nøgle til bilen. Bilejeren oplyste ikke på noget tidspunkt under sagens behandling, hvem der havde foretaget den pågældende parkering. Byretten frifandt bilejeren med den begrundelse, at det ikke kunne lægges til grund, at bilejeren havde foretaget parkeringen. Landsretten dømte bilejeren med den begrundelse, at bilejeren under henvisning til sagens omstændigheder måtte anses for ansvarlig for brugen af bilen.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-22-0388.
Til top Sidst opdateret: 25-11-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk