Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om bevisbyrde og beviskrav i en forbudssag. 
30-05-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 26. maj 2011 meddelt en patentindehaver tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 8. marts 2011 i en fogedforbudssag. I sagen havde fogedretten på begæring af patentindehaveren nedlagt et fogedforbud over for en producent af et generisk lægemiddel. Under sagens behandling ved landsretten var der mellem parterne uenighed om, hvordan patentlovens § 64 a nærmere skal anvendes i sammenhæng med retsplejelovens § 642, i forhold til kravene om bevis og bevisbyrde. Landsretten fandt, at producenten med tilstrækkelig høj grad af sandsynlighed havde ført bevis for, at man ikke krænkede rettighedsindehavers patent, og landsretten ophævede det nedlagte fogedforbud.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0112.
Til top Sidst opdateret: 30-05-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk