Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om bevisbyrde og beviskrav i en fogedforbudssag 
28-10-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 27. oktober 2011 meddelt en patentindehaver og en producent af et generisk lægemiddel tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 16. maj 2011 i en fogedforbudssag. I sagen havde fogedretten på begæring af patentindehaveren nedlagt et fogedforbud over for producenten. Under sagens behandling ved landsretten var der mellem parterne uenighed om, hvordan patentlovens § 64 a nærmere skulle anvendes i sammenhæng med retsplejelovens § 642, i forhold til kravene om bevis og bevisbyrde. Landsretten fandt, at producenten ikke med tilstrækkelig høj grad af sandsynlighed havde ført bevis for, at man ikke krænkede rettighedsindehavers patent. Landsretten fandt således, at der skulle nedlægges fogedforbud. Landsretten ændrede dog ordlyden heraf.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j.nr. 2011-22-0305 og 2011-22-0306.
Til top Sidst opdateret: 28-10-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk