Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om betaling af rente af familielån 
17-06-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 16. juni 2011 meddelt tilladelse til anke til Højesteret af en dom afsagt af Vestre Landsret den 19. april 2011 i en sag om pligt til at betale rente af et familielån. Spørgsmålet i sagen var, om et sådant familielån er omfattet af renteloven, der finder anvendelse på ”rente af pengekrav på formuerettens område”, jf. lovens § 1, stk. 1. Låntager havde i forbindelse med overtagelse af sin fars ejendom lånt 7.600.000 kr. af sin far rentefrit og på anfordring. Efter faderens død krævede boet resten af lånet tilbagebetalt med rente efter renteloven § 3, stk. 2. Vestre Landsret fandt, at der var tale om et formueretligt krav, jf. rentelovens § 1, stk. 1, og dømte låntager til at betale rente (dissens). Flertallet lagde i den forbindelse vægt på, at lånet var oprettet i forbindelse med overtagelse af nogle ejendomme fra faderen.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2011-22-0174.
Til top Sidst opdateret: 17-06-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk