Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om beslaglæggelse i medfør af toldlovens § 83 
08-02-2011 

 
Procesbevillingsnævnet har den 7. februar 2011 meddelt en mistænkt (for afgiftsunddragelse) tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 1. december 2010. Føreren af en i Danmark ikke-afgiftsberigtiget bil, der havde oplyst, at bilen tilhørte et udenlandsk firma, protesterede mod beslaglæggelse, og denne blev herefter indbragt for retten, dog efter udløbet af 24-timersfristen i retsplejelovens § 806, stk. 3. Byretten ophævede beslaglæggelsen, hvorimod landsretten bemærkede, at fristoverskridelsen ikke havde haft betydning for sagen, og at betingelserne for beslaglæggelse i øvrigt var opfyldt, hvorefter politiets beslaglæggelse blev godkendt.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2010-25-0275
Til top Sidst opdateret: 08-02-2011 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk