Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om beskikkelse efter retsplejelovens § 259, stk. 3, også omfatter det arbejde, der er udført med sagen forud for beskikkelsen. 
11-09-2014 

 
Procesbevillingsnævnet har den 10. september 2014 meddelt en advokat tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning om fastsættelse af a conto salær, der er truffet af Vestre Landsret den 3. april 2014. Advokaten, der var beskikket, havde anmodet om a conto salær beregnet tilbage fra sagens anlæg. Advokaten havde til støtte herfor henvist til forarbejderne, herunder lovmotiverne til retsplejelovens § 259, stk. 3. Landsretten fastsatte a conto salæret til et mindre beløb alene beregnet ud fra arbejdet med sagen efter beskikkelsen. Landsretten bemærkede bl.a., at beskikkelse efter retsplejelovens § 259, stk. 3, - ikke i modsætning til beskikkelse efter reglerne om fri proces - har tilbagevirkende kraft, og at den foreliggende situation, hvor advokatbeskikkelse er sket på baggrund af et advokatpålæg, adskiller sig grundlæggende fra situationen, hvor advokatbeskikkelse er sket på grundlag af meddelelse om fri proces.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2014-22-0279.
Til top Sidst opdateret: 11-09-2014 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk