Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om beskikkelse af forsvarer for et selskab i anledning af en beslaglæggelse 
22-02-2018 

Procesbevillingsnævnet har den 21. februar 2018 meddelt et selskab tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 20. december 2017.
I 2016 beslaglagde politiet ca. 700.000 kr. på en bankkonto oprettet i selskabets navn. Beslaglæggelsen skete i en sag om økonomisk kriminalitet, hvor en person var sigtet for grov skattesvig. Den registrerede direktør i selskabet var søn til den sigtede, og hverken sønnen eller selskabet var sigtet i sagen.

Under sagen om beslaglæggelsen anmodede en advokat om at blive beskikket som forsvarer for selskabet.

Byretten og landsretten tog ikke anmodningen om beskikkelse til følge

Byretten udtalte, at forsvarerbeskikkelse ikke er obligatorisk ved afgørelser om beslaglæggelse, og at der i den pågældende sag ikke fandtes hjemmel til beskikkelse af forsvarer for selskabet efter retsplejelovens § 732 eller beskikkelse af advokat for selskabet på andet grundlag. Byretten lagde blandt andet vægt på, at anklagemyndighedens anmodning om, at beslaglæggelsen hos selskabet skulle godkendes og opretholdes i medfør af retsplejelovens § 802, stk. 1 og 2, blandt andet var støttet på, at selskabet burde identificeres med den sigtede.

Landsretten var enig i byrettens resultat og begrundelsen herfor og stadfæstede byrettens kendelse.

Procesbevillingsnævnets sagsnummer

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2018-25-0003.
Til top Sidst opdateret: 22-02-2018 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk