Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om beskikkelse af forsvarer for 11 foranstaltningsdømte under en kæresag om fortsat beskikkelse for dem af en bistandsværge, der er frataget hvervet 
25-11-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 22. november 2013 meddelt 11 foranstaltningsdømte tilladelse til kære til Højesteret af en beslutning, der er truffet af Østre Landsret den 11. september 2013 under en kæresag om fortsat beskikkelse i medfør af bistandsværgebekendtgørelsens § 17, stk. 4, 2. pkt., for dem af en bistandsværge, der er blevet frataget hvervet i medfør af bekendtgørelsens § 17, stk. 2. Ved beslutningen afslog landsretten at beskikke forsvarer for de 11 domfældte, idet landsretten ikke fandt, at der efter sagens beskaffenhed eller i øvrigt var grundlag for en sådan beskikkelse. Landsretten afslog endvidere at beskikke advokat for bistandsværgen under kæresagen med henvisning til, at der ikke er hjemmel hertil i en sag som den foreliggende. Procesbevillingsnævnet har – ligeledes den 22. november 2013 – meddelt bistandsværgen afslag på en ansøgning om tilladelse til at kære landsrettens beslutning til Højesteret.

Sagerne er behandlet under Procesbevillingsnævnets j.nr. 2013-25-0180 og 2013-25-0289.
Til top Sidst opdateret: 25-11-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk