Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om beskikkelse af forsvarere fra samme advokatkontor for to sigtede i narkosag 
19-08-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 16. august 2013 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 25. juni 2013 i en straffesag, hvor to personer, sammen med 4 øvrige, er sigtet for grov narkotikakriminalitet. Byretten havde ved en kendelse taget anklagemyndighedens protest mod beskikkelse af advokater fra samme advokatkontor som forsvarere for de to personer til følge og dermed tilbagekaldt beskikkelsen af den ene forsvarer. Landsretten ændrede byrettens kendelse, og anførte som begrundelse bl.a., at det ikke var påvist, at de to sigtede – som ikke havde ønsket at udtale sig om sigtelserne – havde modstridende interesser i sagen, hvorfor der ikke i medfør af retsplejelovens § 736, stk. 1, jf. § 734, stk. 2, eller dennes analogi, var grundlag for at tilbagekalde beskikkelsen af den ene forsvarer.
Procesbevillingsnævnet har den 26. juni 2013 – i sagen som er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j.nr. 2013-26-0015 – meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret i en sag med en lignende problemstilling.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2013-26-0024.
Til top Sidst opdateret: 19-08-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk