Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Spørgsmål om beskikkelse af forsvarere fra samme advokatkontor for to brødre tiltalt for drab. 
28-06-2013 

 
Procesbevillingsnævnet har den 26. juni 2013 meddelt anklagemyndigheden tilladelse til kære til Højesteret af en kendelse, der er afsagt af Østre Landsret den 6. maj 2013 i en straffesag, hvor to brødre m.fl. er tiltalt for bl.a. drab efter straffelovens § 237. Den ene bror anmodede om beskikkelse af en forsvarer fra samme advokatkontor som broderens forsvarer. Byretten fandt på baggrund af det oplyste om de tiltaltes forklaringer, at det ikke på daværende tidspunkt var godtgjort, at der var sådanne interessekonflikter mellem de tiltalte, at deres forsvar ikke kunne varetages af forsvarere, som var tilknyttet samme advokatfirma, og at det faktum, at de tiltalte er brødre, ikke ændrede herved. Anklagemyndigheden kærede byrettens kendelse til Østre Landsret, der stadfæstede byrettens kendelse af de grunde, der var anført af byretten.

Sagen er behandlet i Procesbevillingsnævnet under j. nr. 2013-26-0015.
Til top Sidst opdateret: 28-06-2013 
ProcesbevillingsnævnetseperatorStore Kongensgade 1-3, 2. salseperator1264 København K. seperatorTelefon: 33121320seperatorEmail: post@procesbevillingsnaevnet.dk